CPA (THAILAND)

Search
Close this search box.

CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND)

CPA (THAILAND)

การเสริมสร้างแนวคิด “Upcycling & Reuse”

การเสริมสร้างแนวคิด “Upcycling” หรือ กระบวนการหมุนเวียนที่นำขยะ เศษวัสดุเหลือใช้ มาชุบชีวิตใหม่ผ่านการออกแบบ เสริมแนวคิดใหม่หรือบูรณาการผ่านนวัตกรรม  เพื่อเพิ่มคุณค่าชิ้นงาน ถือเป็นแนวคิดหลักที่เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) นำเรื่องนี้มาเป็นหนึ่งในงานทำกิจกรรมเพื่อสังคม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระราชูปถัมภ์  พระราชทานพระราชานุญาตให้นำเศษผ้าไหม ที่เหลือใช้จากการทำผลิตภัณฑ์มูลนิธิสายใจไทย มาศึกษาวิธีนำไปแปรรูป ออกแบบชิ้นงานต่างๆ ที่สามารถนำไปสอนให้คนในชุมชนต่างๆ ได้ทำในช่วงเวลาว่างเพื่อจำหน่ายเสริมรายได้ครอบครัว

ตัวอย่างชิ้นงานจากเศษผ้าไหมทั้งชิ้นเล็ก ใหญ่ จากกลุ่มแม่บ้าน  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  เช่น  พวงกุญแจสุนัข  กระเป๋าใส่เหรียญ กระเป๋าเครื่องสำอาง  กระเป๋า iPad   

      ด้วยจิตสำนึกในเรื่องของภูมิปัญญาพื้นบ้าน เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์(ประเทศไทย) ยังได้นำเศษผ้าไหมจากมูลนิธิสายใจไทย ไปบูรณาการกับงานภูมิปัญญาท้องถิ่นและของใช้ในชีวิตประจำวันของคนไทยในเรื่องการทำย่าม  โดยให้ผู้ชำนาญการนำชิ้นส่วนเศษผ้าไหมขนาดตามที่รับมาไปประดิษฐ์และสอนวิธีการเย็บย่าม ซึ่งยังได้ไปถ่ายทอดต่อยอดให้กลุ่มสามเณรและบุคลากรครูที่โรงเรียนวัดไผ่ดำ (แผนกสามัญศึกษา) ได้เรียนรู้ทั้งประวัติความเป็นมา ลายเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นหรือชนเผ่า รวมทั้งเพื่อใช้เองต่อไป

การอนุรักษ์ช้างเอเชียโดยการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติ

เพื่อการอนุรักษ์ช้างเอเชียอย่างยั่งยืนเซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) จึงให้การสนับสนุน โครงการอนุรักษ์ช้างเอเชีย ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อีกทั้งส่งเสริมการศึกษาให้กับบุคลากรครู พระภิกษุสามเณร เยาวชน และคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนได้มีโอกาสเรียนรู้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้กับครูช้างด้วยการศึกษานิเวศวิทยาของช้าง กับครูช้างพังคำมูล  

                              ภาพการรักษา ช้าง พังคำมูล

         ช้าง พังคำมูล เป็นช้างพังที่เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)ให้การช่วยเหลือไถ่ชีวิตและต่อมาได้สนับสนุนการรักษา เนื่องจากช้างพังคำมูลป่วยมีอาการปัสสาวะไม่ออก เกิดภาวะนิ่วอุดตันทางเดินปัสสาวะ จึงได้ส่งต่อมาให้ ผศ.น.สพ.ดร. นิกร ทองทิพย์ และคณะนายสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ตรวจรักษา ในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยทำการผ่าตัดได้นิ่วในไตออกมาทั้งหมด ๑๖๒ ก้อน น้ำหนักรวม ๘ กิโลกรัม ซึ่งเป็นการผ่าตัดแก้ไขภาวะนิ่วในช้างเป็นผลสำเร็จครั้งแรกของโลก คณะแพทย์คาดว่าก้อนนิ่วทั้ง ๘ กิโลกรัมใช้เวลาสะสมกว่า ๓ ปี ตั้งแต่ช้างถูกเลี้ยงไว้รับนักท่องเที่ยวที่เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งอาจมีแหล่งน้ำจืดไม่เพียงพอ ก่อนเซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)ได้ติดต่อขอไถ่ โดยหลังจากการผ่าตัดครั้งนี้ได้ทำการศึกษาย้อนหลังถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนิ่วในช้างเชือกนี้ทำให้เกิดการศึกษาพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการสุขภาพช้างต่อไป 

การเรียนรู้กับครูช้างท่ามกลางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากบุคลากรครู เยาวชน และคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนได้ประโยชน์จากการทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของช้างไทยและการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วยังสามารถนำไปเล่าต่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่น เกิดการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป